Skip links

Veritabanı (Database) Nedir?

Veritabanı, kolayca erişilebilir, yönetilebilir ve güncel hale getirmek için yapılandırılmış bir veri topluluğudur. Basit bir deyişle, verilerin depolandığı bir yere veri tabanı diyebilirsiniz. En iyi benzetme kütüphanedir. Kütüphane, farklı türlerden büyük bir kitap koleksiyonu içerir. Burada kütüphane veritabanıdır aynı zamanda kitaplar ise veridir.

Veritabanı bir veri seti ve sistematik veri topluluğu olarak tanımlanır. Veri manipülasyonunu ve elektronik depolamayı desteklediğinden veri tabanının ne olduğu anlaşıldığında kolaydır. Veriler, bir veritabanını bulmayı ve tanımlamayı kolaylaştırmak için dosyalar veya sütunlar, satırlar ve dizin içeren tablolar halinde düzenlenebilir. Özellikle veritabanları, verileri gerçek zamanlı olarak yönetmek, almak ve işlemek için kullanılır.  Bu sebeple birçok site dinamiktir ve veritabanlarını kullanır.

Veritabanı Türleri Nelerdir?

Genellikle bir bilgisayar sisteminde elektronik olarak depolanan, yapılandırılmış bilgi veya verilerin organize bir koleksiyonudur. Popüler türleri ise;

  • İlişkisel Veritabanı (Relational Database)
  • Nesneye Dayalı Veritabanı (Object-Oriented Database)
  • Dağıtılmış Veritabanı (Distributed Database)
  • Bulut Veritabanı (Cloud Database)
  • Merkezileştirme Veritabanı (Centralization Database)
  • NoSQL Veritabanı (NoSQL Database)
  • Grafik Veri tabanı (Graph Database)

İlişkisel Veritabanları:

İlişkisel veritabanları, bir tablo formu kullanarak veri tabanı ilişkilerini kullanır ve tanımlar. Depolaması, sıfır veri yedekliliği ve erişim kolaylığı açısından çok popüler olan MySQL, Microsoft’un SQL Server veritabanları, Oracle’ın Oracle DB’si vb. gibi bugün kullanımda olan birkaç ilişkisel veritabanları vardır.

Nesneye Yönelik Veritabanları:

Burada tipik olarak nesneler depolanan her tür ve türdeki verinin veri depolamasını destekleyebilir. Veritabanındaki bu tür nesneler, onlara veritabanındaki sorgunun anlamı ve sağlanan verilerle ne yapılacağı konusunda talimat veren yöntemler, tanımlanmış kurallar ve niteliklere sahiptir.

Dağıtılmış Veritabanları:

Dağıtılmış Veritabanları hem yerel olarak yakalanan bilgileri hem de ortak veritabanını kullanır. Bu tür sistemleri, tüm verileri tek bir yerde saklamaz.

Merkezi Veritabanları:

Bu çok kullanıcılı Merkezi Veritabanları, farklı geçmişlere sahip kullanıcılar tarafından erişilebilen verileri depolamak için merkezi bir konum kullanır. Uzak bir konumdaki veritabanını, verilere dünya çapında erişime yardımcı olmak için özel bir uygulama prosedürüne sahiptir.

Bulut Veritabanları:

Bulut Veritabanları, sanal ortamlar için oluşturulmuş ve depolanmış optimize edilmiş bir veritabanıdır. Kolay kullanılabilirlik, ücretli bant genişliği, depolama kapasitesi vb. gibi birçok avantaj sağlarlar ve isteğe bağlı olarak ölçeklenebilirler.

NoSQL Veritabanları:

NoSQL Veritabanları, dağıtılmış veriler kaynak olduğunda ve büyük kümelerin alınması gerektiğinde kullanılır. RDBMS iyi bir iş çıkarır ve analiz, alma ve raporlama işlevlerinde kullanılan ilişkisel veritabanlarının yanı sıra büyük boyutlu yapılandırılmamış verileri işleyebilir.

Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS)

Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS), Veritabanını yönetmek için kullanılan bir yazılımdır. Bir veri tabanı yöneticisinden (DBA) talimat alır ve buna göre sisteme ilgili değişiklikleri yapması talimatını verir.
Bir veritabanı tipik olarak Veritabanı Yönetim Sistemi olarak bilinen kapsamlı bir veritabanı yazılım programı gerektirir. Temel olarak, veritabanları ile son kullanıcıları veya programları arasında, kullanıcıların bilgilerin nasıl düzenlendiğini. Optimize edildiğini almasına, güncellemesine ve yönetmesine izin veren bir arayüz görevi görür. Özellikle performans izleme, ayarlama, yedekleme ve kurtarma gibi çeşitli yönetimsel işlemleri mümkün kılar. Veritabanlarının gözetimini ve kontrolünü de kolaylaştırır.

Veritabanı Bileşenleri Nelerdir

Her veritabanının 5 temel bileşeni vardır.
Donanım: Elektronik cihazlar, depolama cihazları, G/Ç cihazları vb. gibi sisteme arayüz oluşturan harici ve fiziksel bileşenlerdir.
Yazılım: Bu, genel veritabanını kontrol etmek ve yönetmek için kullanılan program setini ve işletim sistemini, ağ yazılımını ve uygulama programlarını içerir.
Veri: Veri, işlenecek ham ve anlamlı hale gelmesi için işlenmesi gereken örgütlenmemiş gerçeklerdir. Gerçekleri, algıları, gözlemleri, sayıları, sembolleri, karakterleri, görüntüleri vb. içerir.
Prosedür: Bu, veri tabanı yönetim sisteminin kullanmak için bir dizi kural ve talimattır. Onu yöneten ve kullananlar için belgelenmiş bir metodolojiye sahiptir.
Veritabanı Erişim Dili: Veritabanındaki tüm işlemler, belirli bir dil ve komutları yürüten veritabanına verilen komutlar kullanılarak gerçekleştirilir.

Sitemizde bulunan diğer yazılarımıza göz atmak ister misiniz?

Linklere tıklayıp daha fazla yazımıza ulaşabilirsiniz.

Yorum yaz

Canlı Destek
1