Skip links

Güçlü Yapay Zekaya Karşı Zayıf Yapay Zeka

Yapay Zeka (AI), bilgisayar öğreniminin temelidir. Karmaşık durumlarda bağımsız karar vermenin geleceğidir. Otomatik süreçlerin çoğu yapay zekadan yapılmıştır. Yapay zeka ayrıca iki ana türe ayrılabilir. Bunlar, Güçlü Yapay Zeka ve Zayıf Yapay Zeka olarak adlandırılır. Her iki yapay zeka türü de birbirinden farklıdır. Kökenleri ve uygulamaları da farklıdır. Bununla birlikte, her iki yapay zekanın nihai amacı, karar vermede yardımcı olmak ve verimliliği artırmaktır.

Güçlü AI ile Zayıf AI arasındaki temel fark, Güçlü AI’nın yapay zekanın geleceği olması, Zayıf AI ise mevcut yapay zeka biçimi olmasıdır. Güçlü AI, çeşitli sorunların üstesinden gelebilir ve görevi çözmek için yeni yaklaşımlar geliştirebilirken, Zayıf AI yalnızca belirli problem akıl yürütme ve çözme görevlerini gerçekleştirebilir. Güçlü Yapay Zeka, insan gibi inşa edilmiş ve insanla benzer bir duyusal algıya sahip bir makine şeklinde olabilir. Makineler ve programlar, insanların müdahalesi olmadan karmaşık görevleri düşünmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olan kendilerine ait bir akla sahiptir. Öte yandan Zayıf Yapay Zeka önceden tasarlanmış, önceden belirlenmiş yanıtlar ve yanıtlarla oluşturulmuş bir makine şeklindedir. Zayıf AI’dan önce karşılaşılan herhangi bir soru veya sorun, önceden belirlenmiş kümelerden oluşan bir cevapla desteklenir, çeşitli cihazlarda geniş uygulamalara sahiptir.gü

Güçlü AI nedir?

Güçlü AI, yapay zeka gelişiminin belirli bir zihniyet türünü ifade eder. Güçlü yapay zekanın amacı, bir makinenin entelektüel kapasitesinin bir insanın entelektüel kapasitesiyle eşit derecede işlevsel olduğu bir düzeye kadar yapay geliştirmektir. İnsan gibi inşa edilmiş ve insanla benzer duyusal algıya sahip bir makine şeklinde olabilir. İnsanlar gibi benzer bir öğrenme ve eğitim sürecinden bile geçebilir. Güçlü yapay zekanın yaklaşımı, bilgisayarlarda insan zekası oluşturmaya benzer. Çevredeki ortamla etkileşime girme yeteneğine ve hatta etkileşimden öğrenme potansiyeline sahip olabilir. Bir süre sonra sağduyu ve dil geliştirebilir. Bu programların, insanların müdahalesi olmadan karmaşık görevleri düşünmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olan kendilerine ait bir akılları vardır. Desteklenen ana fikir, makinelerin insan bilincini insan seviyesine kadar geliştirebileceğidir.

Zayıf AI nedir?

Zayıf yapay zeka aynı zamanda ‘’Dar AI‘’ olarak da adlandırılır. İşlevselliği sınırlıdır ve kısıtlanır. Programın veya makinenin akıl yürütme veya problem çözme görevlerini yerine getirmesine yardımcı olan gelişmiş algoritmalar içerir. İnsanların bilişsel yeteneklerinin aralıklarını kapsamaz. Günlük kullanılan bazı Zayıf AI uygulamaları arasında Alexa ve Siri bulunur. Bu sese dayalı kişisel yardımlar, önceden tanımlanmış belirli bir dizi işlev içinde çalışır. Programlanmış bir tepkileri vardır. Programlamaları dışında herhangi bir karar verme, onlar tarafından tamamlanamaz veya gerçekleştirilemez. Çevredeki ortamdan öğrenme üzerine yeniden programlama için bir kapsam yoktur. Bir insan gibi öz-farkındalığa veya bilince ulaşamaz. İnsan bilişsel yeteneklerinin gösterilmesi için herhangi bir hüküm yoktur. Sınırları vardır, sınırı geçemezler. Düşünüp bağımsız kararlar alamazlar. Bir insan zihninden inşa edilirler, ancak bir insan zihni olarak işlev göremezler.

Güçlü AI ve Zayıf AI Arasındaki Temel Farklar
  • Güçlü AI, yapay zekanın varsayımsal ve teorik bir biçimidir, Zayıf AI ise pratik bir yapay zeka biçimidir.
  • Güçlü AI, insan bilişsel yetenekleri üzerinde işlev görürken, Zayıf AI, insan bilişsel yetenekleri üzerinde çalışmaz.
  • Güçlü AI, önceden programlanmış, önceden belirlenmiş bir yapıya ve yanıtlara sahip değildir; Zayıf AI, önceden programlanmış ve önceden tanımlanmış bir yapıya ve yanıtlara sahiptir.
  • Güçlü AI, çeşitli sorunların üstesinden gelebilir ve görevi çözmek için yeni yaklaşımlar geliştirebilirken, Zayıf AI yalnızca belirli akıl yürütme ve problem çözme görevlerini gerçekleştirebilir.
  • Güçlü AI, kendini bilen ve bilinçli makineleri içerirken, Zayıf AI, ne kendini bilen ne de bilinçli olan makineleri içerir.

Yapay zeka, günlük görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olur. Herhangi bir süreç için yapay zeka kullanmanın nihai amacı, hedef alanın verimliliğini ve üretkenliğini artırmaktır. İş akışları iyileştirilir ve hata oranları önemli ölçüde en aza indirilir.

Sitemizde bulunan diğer yazılarımıza göz atmak ister misiniz?

Linklere tıklayıp daha fazla yazımıza ulaşabilirsiniz.

Yorum yaz

Canlı Destek
1