Skip links

Uygulama Yazılımları Nelerdir

Uygulama yazılımı veya uygulama programı olarak da adlandırılan uygulama, doğrudan son kullanıcı için veya bazı durumlarda başka bir uygulama için belirli bir işlevi yerine getiren bilgisayar yazılımıdır. Uygulama yazılımları kullanıcının belgeler, elektronik tablolar, veri tabanları ve yayınlar oluşturma, hatta çevrimiçi araştırma yapma, e-posta gönderme, grafik tasarlama, işletme yürütme gibi görevleri tamamlamasını sağladıkları için genellikle üretkenlik programlarıdır. Bir uygulama yazılımı, tasarlandığı göreve özeldir. Hesap makinesi uygulaması kadar basit de olabilir ancak kelime işlemci uygulaması kadar karmaşık da olabilir. Microsoft Word, Microsoft Office adlı uygulama yazılım paketinde bulunan popüler bir kelime işlemci uygulamasıdır. Yazılım paketi, ilgili işlevselliğe sahip bir grup yazılım uygulamasıdır. Örneğin, ofis yazılım paketleri kelime işlem, elektronik tablo, veri tabanı, sunum ve e-posta uygulamalarını içerir. Adobe Creative Suite gibi grafik paketleri, görüntü oluşturmak ve düzenlemek için uygulamalar içerirken, Sony Audio Master Suite ses üretimi için kullanılır.

Uygulamalar, çalışmak için bilgisayarın işletim sistemini (OS) ve diğer destekleyici programları, bu sebeple tipik olarak sistem yazılımını kullanır. Uygulama programlama arabirimi (API) aracılığıyla diğer teknolojilerden hizmet talep eder ve bunlarla iletişim kurar. Genellikle son kullanıcılar tarafından kullanılan bir program veya programlar topluluğudur. Aslında sistem yazılımı ve programlama yazılımı dışındaki tüm yazılımlar uygulama yazılımıdır. Kullanıcının belirli görevleri yerine getirmesine yardımcı olmak için geliştirilen bir yazılıma uygulama yazılımı denir.

Uygulama Yazılımının Çeşitli Örnekleri:
  • Kelime işleme yazılımı
  • Veritabanı programları
  • Eğlence yazılımı
  • İş yazılımı
  • Eğitim yazılımı
  • Bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımı
  • Elektronik tablo yazılımı vb.
  • İnternet tarayıcıları
  • Dağıtım araçları
  • İletişim platformları

Uygulama yazılımı, onu çalıştıran temel teknolojiden soyutlanmıştır. Programlamada soyutlama, son kullanıcı tarafından görülen nihai ürünün, yüzeyin altındaki tüm detayları açıkça göstermediği anlamına gelir. Uygulama geliştirmede bu, uygulamayı yöneten program ve kod anlamına gelir. Kullanıcıların programın nasıl yazıldığını bilmesine gerek yoktur; sadece arayüzü kullanmaları gerekir. Soyutlama, uygulamaları görüntülemeyi ve kullanmayı kolaylaştırır.

Uygulama Yazılımı Türleri
1) Sunum Yazılımı:

Sunum programı, bilgileri slayt şeklinde göstermeye yarayan programdır. Slaytları daha bilgilendirici hale getirmek için metin, grafik video ve resimler ekleyebiliriz.
Yazılımın üç bileşeni vardır:

-Metin girmek ve biçimlendirmek için metin düzenleyici.
-Grafik, metin, video ve diğer multimedya dosyalarının eklenmesi.
-Bilgileri görüntülemek için slayt gösterisi.

Sunum yazılımı, sunum yapan kişinin fikirlerini kolaylıkla ve anlaşılması kolay görsel bilgilerle sunmasına yardımcı olur. Sunum yazılımı örneği: Microsoft’un PowerPoint’i ve Apple’ın Keynote’u.

2)Elektronik Tablo Yazılımı:

Hesaplama ve işlem yapmak için elektronik tablo yazılıma ihtiyaç vardır. Elektronik tablo yazılımında veriler kesişme satırı ve sütununda saklanır. Satır ve sütunun kesişimi hücre olarak karşımıza çıkar. Hücreye veri girerken metin, tarih, saat, sayı gibi veri değerlerini de tanımlayabiliriz. Aritmetik işlemler, mantıksal işlemler, metin işlemleri vb. hesaplamaları yapmak için birçok formül ve fonksiyon sağlar. Verileri grafik olarak görüntülemek için çizelgeler, grafikler sağlar. Örneğin Microsoft Excel

3) Veritabanı Yazılımı:

Veritabanı, herhangi bir uygulama ile ilgili bir veri topluluğudur. Günümüzde her uygulamanın, kullanıcılarla ilgili verilerin depolandığı bazı veritabanlarına sahip olduğu bir ortamdır. Çalıştırdığımızda uygulama verilerine veritabanından erişilir ve tekrar veritabanında depolanır.
Bir veritabanındaki bilgileri depolamak, değiştirmek ve bilgi aramak için kullanılan Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS) yazılım aracıdır. MySQL, MS Access, Microsoft SQL Server ve Oracle, Veritabanı Uygulama Yazılımı için örnektir.

4) Multimedya Yazılımı:

Multimedya, video, ses ve metin düzenlemede kullanılan metin, grafik, ses ve Multimedya yazılımının birleşimidir. İş, eğitim, bilgi, uzaktan sistem ve eğlencenin büyümesinde kullanılan multimedya yazılımıdır.

5) Simülasyon Yazılımı:

Simülasyon, gerçek dünya ve çevrenin bir taklididir. Seçilen konunun benzer davranışını, işlevini ve temel yapısını temsil etmek için gerçek dünyanın fiziksel bir ortamını yaratır. Simülasyon, eğitim, mühendislik, test etme, eğitim, video oyunları ve doğal sistemlerin işleyişi hakkında fikir edinmek için bilimsel modelleme için kullanılan teknolojinin kendisidir. Gerçek sistemin erişilemediği veya tehlikeli hatta kabul edilemez olabileceği gerçek dünya alanında kullanılan simülasyondur. Teknoloji uçuş alanı, ekonomi, otomobiller, Robotik, dijital yaşam döngüsü, Uzay Mekiği Navigasyonu, hava durumu uygulamaları bunlara örnektir.

6) Kelime İşlem Yazılımı:

Kelime işlem yazılımı metni işlemek, biçimlendirmek, notlar, mektuplar, fakslar ve belgeler oluşturmak için kullanılır. Metni biçimlendirmek ve güzelleştirmek için İşleme Yazılımı kullanılır. Bir özellik listesi sağlar. Bundan dolayı, eşanlamlılar sözlüğünde olduğu gibi, seçilen sözcük veya tümcecik için eşanlamlıları, zıt anlamlı sözcükleri ve ilgili sözcükleri sağlar. Bul ve değiştir özelliği, kullanıcıların belgedeki seçili kelimeleri veya cümleleri taramasını ve değiştirmesini sağlar. Yazı tipi seçeneğini değiştirmek için yazı tipi rengi, yazı tipi stili, yazı tipi efekti, yazı tipi boyutu sağlar. Belgelerdeki başlıkları, kısa çizgileri, sütunları ve metin kutularını değiştirmek veya canlandırmak için Word Art seçeneği karşımıza çıkar. Hataları kontrol etmek için dilbilgisi ve yazım denetimi seçeneği mevcuttur. Daha birçok seçenek listelenmiştir. Örneğin Microsoft Word, Lotus Word Pro, Word pad ve Corel WordPerfect.

‘Yazılım’ terimi, bir bilgisayar işlemcisinin bir görevi veya işlemi gerçekleştirmek için okuduğu elektronik program talimatları veya verileri kümesini ifade eder. Buna karşılık, ‘donanım’ terimi, bilgisayarın sabit diski, fare ve klavye gibi görebileceğiniz ve dokunabileceğiniz fiziksel bileşenleri ifade eder. Yazılım, neyi başarmak için tasarlandığına göre kategorize edilir. İki ana yazılım türü vardır: sistem yazılımı ve uygulama yazılımı. Sistem yazılımı, işletim sistemi, dosya yönetimi yardımcı programları ve disk işletim sistemi (veya DOS) gibi bilgisayarın kendisini yönetmeye ayrılmış programları içerir. İşletim sistemi, uygulamalara ve verilere ek olarak bilgisayar donanım kaynaklarını da yönetir. Bilgisayarlarımızda kurulu sistem yazılımı olmasaydı, bilgisayarın yapmasını istediğimiz her şey için talimatları yazmamız gerekirdi.

Sitemizde bulunan diğer yazılarımıza göz atmak ister misiniz?

Linklere tıklayıp daha fazla yazımıza ulaşabilirsiniz.

Yorum yaz

Canlı Destek
1